Inkubator – vad är det?

Det finns olika typer av inkubatorer. Här kommer vi att gå igenom vad inkubator betyder i företagssammanhang, specifikt nystartade företag.

Men en inkubator kan användas på andra sätt också, och det är från detta som namnet kommer ifrån. En inkubator kallas även för kuvös och är ett hjälpmedel för bland annat ägg, för tidigt födda bebisar och bakterier. Det hjälper till vid en start och förhoppningen är att det som är i inkubatorerna ska frodas och växa på sig för att kunna klara sig på egen hand.

Precis samma sak som beskrivs ovan är det som gäller för nystartade företag. En inkubator hjälper företaget att växa sig större och starkare och till slut bli ett företag som kan stå på egna ben utan hjälp från inkubatorn. Det kallas även ibland för företagskuvös. Det finns flertalet inkubatorer i Sverige.

 

Vad behöver man för att få hjälp av en inkubator?

Olika inkubatorer kräver olika mycket från dig och ditt företag. Kanske har du en ide om solcellsteknik men behöver hjälp för att komma vidare. Vissa inkubatorer nöjer sig med en ide som de tror på. De kommer då att hjälpa dig att utveckla iden och till slut färdigställa den. Vissa inkubatorer kräver däremot att du har ett färdigt företag men som behöver hjälp att ta sig vidare.

 

startup

 

Vad hjälper en inkubator till med?

Vad inkubatorn hjälper till med skiljer sig lite från inkubator till inkubator, samt vad det nystartade företaget behöver hjälp med. Men det som definierar en inkubator är att de hjälper nystartade företag, och detta kan göras på olika sätt. En inkubator har vanligtvis
flera olika samarbetspartners som kan bistå med olika hjälpmedel.

Rådgivning är en sak som är viktigt i en startup. En inkubator har personer, eller företag, med stor erfarenhet inom att starta upp företag. Oavsett vad det är för typ av företag finns det tips och råd att få.

Investeringar är en av de viktigare saker för många startups. Pengar behövs för många olika moment i ett företag och speciellt i ett nystartat företag. En inkubator har kontakt med många investerare som står redo att investera i ditt företag.

Nätverk är något som alla företag behöver ha, men det är inte alltid lätt att bygga ett nätverk. En inkubator har ett stort nätverk och har samlat flertalet kunder, köpare, investerare och allt som kan behövas. Det är en typ av öppen innovation med olika aspekter utifrån. Kanske är din ide helt och hållet färdigutvecklad men du behöver hjälp att nå ut till rätt personer. Även i detta fall är en inkubator vad företaget behöver.

 

Vad kostar en inkubator?

En inkubator kostar i regel ingenting till att starta med, utan istället är det inkubatorn som betalar dig och ger dig ett startkapital. Men det är inte utan motkrav. För detta får inkubatorn vanligtvis en viss procent i företaget. På ett sätt kan det ses som en kostnad, men samtidigt inte eftersom att du inte behöver betalat några pengar om du inte tjänar några pengar. Och de pengarna du tjänar hade du troligtvis inte tjänat utan hjälp av inkubatorn.

Lämna en kommentar