Öppen innovation

Öppen innovation eller open innovation som det heter på engelska kom till liv 2003. Det var Henry Chesbrough som är professor som kom på uttrycket, som har blivit mycket populärt idag.

 

Vad är öppen innovation?

Innovation delas in i olika steg. Första ska en ide kommas på, och sedan ska man komma på en ide om hur denna iden bäst verkställs.

Öppen innovation har många definitioner, men allt bygger på samma grundprincip. Det handlar mycket om att man lägger en del av innovationen utanför företaget. Istället för att allt sköts in house så låter man andra innovativa företag och individer hjälpa till. Att ett företag gör allt in house är egentligen ganska bakåtsträvande då ett och samma företag omöjligt kan vara bäst inom alla olika delar. Ska man till exempel skapa en elbil kan man använda sig av open innovation för att få fram i vilken form bilen ska byggas eller vart batteriet bör placeras för bästa effekt.

 

Olika typer av öppen innovation.

Det kan handla om att företaget får in idéer utifrån men sedan skapar och utvecklar det själva. Eller om företaget har en ide men låter något annat företag utifrån skapa liv i iden. Det sistnämnda brukar benämnas som outsourcing, men är även det en typ av open innovation.

En annan typ av open innovation är riskkapitalinnovation. Det går ut på att förtaget låter externa aktörer göra allt. Ett företag får komma på iden, ett annat får utveckla den och ett tredje får tillverka den. Denna kategori bedöms oftast själv, men faller under kriterierna för att vara en öppen innovation.

 

Fördelar med öppen innovation

Det finns många fördelar med öppen innovation. Det kan handla om företag som har stora resurser för att skapa olika produkter. Produkterna i sig är det inget fel på, men de säljer inte som de borde. Detta är ett bra exempel på ett företag som borde använda sig av öppen innovation. De kan då ta in ett annat företag med kompetens om vad som säljer och vad köparna är intresserade av. Företagen köper in dessa idéer och planer för att sedan börja producera på ett annat sätt som är mer tilltalande för kunden. Förhoppningsvis blir då försäljningen bättre.

 

Öppen innovation i det lilla företagen

Öppen innovation handlar om att få in tankar och idéer utifrån. Många småföretagare är i behov av ett par extra ögon och öron, men det finns inte alltid kapital till detta. Det finns ändå små saker man kan göra, till ett lågt pris eller rent av gratis. En enkel sak är att ha ett frågeformulär på hemsidan om saker som kunderna tycker är bra eller dåliga eller saker som borde förbättras och hur. Kanske kan du ge en rabattkod eller liknande som tack för besväret om du söker mer utförliga svar. Du kan även diskutera med andra utomstående och byta tjänster med någon annan som vill ha hjälp. Ni kan då gå igenom varandras hemsidor, produkter eller vad det nu rör sig om och öppna upp för en diskussion kring hur saker kan förbättras och förändras.

Lämna en kommentar