Artificiell intelligens och maskininlärning

Artificiell intelligens förkortas AI. Det är intelligens som kommer från en dator. Det finns i flera olika steg som enklare automatiserade saker till att göra saker som människor inte klarar av att göra. Vissa av dessa saker byggs av människor, medans vissa datorer är så intelligenta att de kan bygga och programmera sig själva. Det är inte helt omöjligt att AI en dag kommer att stå för nästan allt arbete som idag utförs av människor.

 

Maskininlärning i korta drag

Maskininlärning sker i några olika steg. Först ska datan matas in. När datan är inmatad ska den förberedas beroende på vad målet är och vad tanken är kring hur det ska fungera. Sedan är det dags för att träna modellen och se till så att allt fungerar som det ska. Problem som uppstår åtgärdas och sedan tränas modellen igen för att se att allt blev rätt. När detta är gjort och har optimerats så är det färdigt för användning.

 

AI – smartare än en människa

Trots att det var människan som byggde datorn, så har datorn blivit smartare än oss. Det finns mycket som en dator kan göra, och som en människa inte kan. När det kommer till volymer och hastighet är datorn den solklara vinnaren. Många gånger kan en människa åstadkomma samma saker som datorn, men det tar då betydligt längre dit och kan göras i mindre utsträckning.

 

Hur används AI idag?

AI används på många olika sätt idag och har den senaste tiden ökat explosionsartat. Bland annat används det i fabriker för att effektivare kunna bygga till exempel elbilar och solceller. Du har säkert hört talas om självkörande bilar, och även här är det AI som ligger bakom. Inom sjukvården arbetas det mycket med AI, bland annat för att ställa diagnoser. Ansiktsigenkänning och övervakningssystem arbetar med fördel med AI. Datorn kan då se minsta lilla detalj på ett ansikte och koppla ihop det med exempelvis en passbild. Utöver detta används AI i tusentals saker i samhället hela tiden.

 

Mänskliga robotar med hjälp av AI

Det finns redan idag robotar som agerar på nästintill samma sätt som en människa. De kan med hjälp av sin artificiella intelligens visa känslor, känna igen människor och ha humor. Bortsett från att det skulle kännas märkligt så är det fullt möjligt att bygga en vänskapsrelation med en robot. De ter sig som vilken människa som helst och berättar historier, tröstar, skämtar och annat mänskligt.

 

AI tar över jobben

Vissa tycker det är läskigt när det talas om att AI kommer ta över världen, medans vissa fascineras av det. Oavsett så tar AI över fler och fler jobb, men det kommer alltid finns jobb kvar för människan även om de minskar. Samarbetet mellan AI och människor är det där vi uppnår bäst resultat. Till exempel kan AI användas för att jämföra en övervakningsbild med bilder i polisens passregister. Men sedan behövs en mänsklig polis för att verifiera och rycka ut och gripa denne personen.

Lämna en kommentar