Månad: maj 2021

Vad är en nischbank?

En nischbank är en bank som har valt att specialisera sig på ett visst område inom ett visst område. Det kan röra sig om aktie- och fondhandel, lägre räntor eller erbjuda kreditkort till låginkomsttagare. Det dyker upp allt fler och nischbanker allt eftersom folk väljer att lämna storbankerna. Gemensamt för de flesta nischbanker är att … Read More