Månad: juli 2020

graf för riskkapital

Riskkapital – viktigt att tänka på

Vad är riskkapital? Riskkapital är en typ av investering som görs i företag. Det finns olika sorter av riskkapital, bland annat beroende på vilket skede företaget är i när inventeringen sker. När man säger riskkapital refererar man oftast till bolag som inte är noterade, men även noterade bolag kan ta in riskkapital.   Ingen säkerhet … Read More